Flera järnvägsarbeten i Finland i sommar

I Finland kommer en hel del arbeten på järnvägsnätet att utföras i sommar, med en del störningar och förseningar som följd.

Inom huvudstadsregionen fortsätter bro- och spårarbetena i anslutningen mellan Ringbanan och huvudbanan till slutet av året. Arbetena vid Vandaforsens station färdigställs inom augusti.

I banprojektet Seinäjoki–Uleåborg sker mycket i sommar, och arbetena medför en del avbrott i trafiken. På bansträckan Seinäjoki–Ruha byggs ett dubbelspår, mellan Bennäs och Karleby förnyas järnvägsbroar och vid Bennäs trafikplats görs ändringsarbeten. Dessutom avlägsnar man plankorsningar mellan Tuomioja och Limingo, bygger en ny trafikplats i Tikkaperä och gör ändringsarbeten vid trafikplatserna i Ruukki och Hirvineva. På bansträckan Kilpua–Tuomioja förnyas spårunderbyggnaden, ballasten och dräneringarna.

Ombyggnadsarbetena på bansträckorna Kokemäki–Lielahti och Pieksämäki–Kuopio påbörjas i juni och de kan påverka trafiken. Mellan Kyrkslätt och Åbo repareras bland annat tjälfarliga ställen och mellan Kontiomäki och Vartius byts sliprar ut. I projektet med att elektrifiera bansträckan Rovaniemi–Kemijärvi börjar man i början av sommaren med att grundlägga stolpar. På sommaren börjar man också göra spårändringar och bygga en plats för lastning av bilar i Kemijärvi. Dessutom görs ändringsarbeten på fackverksbroarna till följd av elektrifieringen av bansträckan.