Denver bygger ut spårvägen

En första spadtaget-ceremoni hölls nyligen i Denver, Colorado, för att fira byggstarten av en 2,4 kilometer lång förlängning av stadens spårväg.

Spårvägens förlängning kombineras med ett program för att bredda motorvägen som går i en ring runt delar av Denver. De två programmen ska dela resurser och därmed minimera olägenheterna för närboende och resenärer.

Spårvägsutbyggnaden är en del av ett större utbyggnadsprogram som går ut på att förlänga spårvägen med åtta stationer och drygt 16 kilometer norrut, till Peoria. Det gör det möjligt med omstigning i Peoria till en pendeltågslinje som kommer att serva Denvers flygplats, som håller på att byggas. Någon tidplan för utbyggnaderna har inte fastställts.