Vectura projekterar ny pendeltågsstation i Haninge

Foto: Olga Frankson

Vectura har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera pendeltågsstationen för Haninge kommuns nya stadsdel Vega. Det innefattar bland annat järnvägsbroar, gång- och cykelbroar samt tunnlar.

För att ta fram systemhandlingarna är ett 60-tal Vecturakonsulter engagerade och arbetet sker i nära samarbete med Storstockholms lokaltrafik, Haninge kommun och Trafikverket. Uppdraget beräknas vara värt cirka 9,4 miljoner kronor.

– En förutsättning för att pendeltågsstationen i Vega ska kunna byggas är att ett av de befintliga spåren flyttas för att ge plats åt den nya stationsbyggnaden och perrongen. Dessutom ska två nya järnvägsbroar, ett antal gång- och cykelbroar och även gång- och cykeltunnlar byggas. Allt med minsta möjliga störning för järnvägstrafik och omgivning, säger Björn Westerström, uppdragsledare på Vectura.

I uppdraget ingår att ta fram alla handlingar som krävs för projektets funktion, tekniska lösningar, restriktioner och budget. Vectura ansvarar även för att ta fram handlingar för stationsbyggnaden med hjälp av underkonsulter. Projektet innefattar mark och geoteknik och involverar även Vecturas landskapsarkitekter som ska säkerställa att projektet följer kommunens visioner för den nya stadsdelen.

Förundersökning och insamling av underlag har pågått sedan slutet av förra året men först nu har det blivit dags att starta projekteringen.