Tunnelbygge i världsarvsmiljö

Foto: Herbert Tortner

En ny järnvägstunnel ska byggas i ett ovanligt bergigt område i Österrike. Nyligen ägde en ceremoni rum för att fira byggstarten av den 27,3 kilometer långa Semmeringtunneln. Tunneln beräknas öppna för trafik först 2024.

Semmeringbanan, byggd 1848-54, anses vara en av världens första bergsjärnvägar, särskilt när det gäller den svåra terrängen och höjdskillnaden. Sedan 1998 finns Semmeringbanan upptagen på Unescos världsarvslista.

Semmeringtunneln är ett 3,1-miljarderseuroprojekt. Tunneln byggs mellan Gloggnitz och Mürzzuschlag och kommer att bli en genväg förbi en 41 kilometer lång ”flaskhals” på Semmeringbanan, där branta lutningar och tvära kurvor kräver att godstågen använder två eller till och med tre lok.

Tunneln kommer att bestå av två 10 meter breda borrhål med mellan 40 och 70 meter från varandra.  Tunnelhålen kommer att förbindas genom tvärgående passager med 500 meters mellanrum. Borrningsarbeten beräknas starta 2014.

Tunneln kommer att utformas för hastigheter upp till 230 kilometer i timmen för persontåg, vilket kommer att förkorta restiden Wien - Graz med 40 minuter till 1 timme och 50 minuter.