Satellitpositionering av godsvagnar

I Australien ska en ny godsbana till en järnmalmsgruva byggas, Roy Hill i västra Australien. Till projektet kommer företaget Ansaldo STS att utrusta tågen med ett satellitbaserat tågpositioneringssystem. Tillsammans med andra system, som ATP och kommunikationsbaserade signalsystem, öppnas i framtiden för en helt automatiserad, obemannad  drift, enligt Ansaldo.

Den 342 kilometer långa malmbanan ska öppna för trafik 2014 och kommer dagligen trafikeras av fem tågsätt med 232 vagnar.