Ryskt malmjätte säljer sin vagnsflotta

Det ryska godstransportbolaget Globaltrans tar över järnmalmsproducenten Metalloinvest (MIT) järnvägverksamhet, enligt ett avtal som slöts nyligen mellan parterna. Köpeskillingen är 3,6 miljarder kronor.

Transaktionen kommer att finansieras genom Globaltrans egna medel och krediter, under förutsättning att behöriga myndigheter ger klartecken till affären.

MIT hanterade 44,2 miljoner ton järnmalm 2011. Bolaget har en vagnspark på 9202 vagnar, varav det stora flertalet i sin egen ägo. I avtalet finns också ett löfte om att Globaltrans ska få hantera alla Metalloinvet godstransporter under det första året.

- Det blir allt viktigare att vara storskalig  och ha tillräckliga resurser för att maximera effektivitet och lönsamhet och kunna tillgodose behoven hos de stora fraktägarna, kommenterar Globaltrans vd Sergej Maltsev uppgörelsen.