Swedtrain välkomnar Kapacitetsutredningens förslag

Trafikverket har idag presenterat Kapacitetsutredningen för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Kapacitetsutredningen föreslår en kraftig satsning på förbättrat underhåll och flera investeringar i nya järnvägar för att skapa bättre förutsättningar för svensk konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i framtiden. ”Det är verkligen på tiden och nu gäller det för regeringen att avsätta medel i höstbudgeten så att utredningens förslag blir verklighet”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i Swedtrain, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige, i ett pressmeddelande.

”Menar regeringen allvar med sina ambitioner om att stärka den svenska konkurrenskraften, som Anders Borg talade om i samband med regeringens vårproposition, då måste regeringen presentera konkreta förslag i höstens infrastrukturproposition för att stärka kapaciteten, effektiviteten och pålitligheten i transportsystemet både på kort och lång sikt”, kommenterar Klas Wåhlberg.

”Vi välkomnar Kapacitetsutredningens förslag om att anslagen till underhåll av järnvägen snabbt behöver öka. Utredningen är dock inte tillräckligt offensiv när det gäller att föreslå de nya spår Sverige behöver. Det är nu regeringen som avgör i vilken utsträckning man vill prioritera satsningar som stärker näringslivet och skapar förutsättningar för tillväxt och nya jobb i framtiden. Regeringen måste nu prioritera infrastrukturen i höstbudgeten”, avslutar Klas Wåhlberg.

Utredningen konstaterar, precis som EU-kommissionen och Riksrevisionen, att om Sverige ska möta den kraftigt ökade efterfrågan på gods- och persontransporter, samtidigt som vi ska nå de av regeringen och riksdagen beslutade klimatmålen, så måste Sverige ställa om transportsystemet till mer kapacitetsstarka och energieffektiva transporter på järnväg och sjöfart.