Godstrafikens återhämtning skapar tillväxt

Bromssystemstillverkaren Knorr-Bremse rapporterar en fjortonprocentig ökning av försäljningen under 2011, vilket är mycket tack vare ökade leveranser till den spårburna trafiken.

Affärsområdet för spårfordon bidrog med 51 procent av intäkterna, med ökad försäljning från återhämtningen av godstrafikmarknaden i Nordamerika tillsammans med en ökning av försäljningen till persontrafikmarknaden i Europa och stabil försäljning till godstrafikmarknaden.