Bergensbanan byter signalsystem

Norska Jernbaneverket bekräftade igår att en ny ledningscentral tagit över att kontrollen av linjen Bergen - Geilo. Övergången ses som ett viktigt steg i ett treårigt program för att byta ut signalsystemet på hela sträckan Bergen - Hönefoss, vilket beräknas vara klart i slutet av maj.

Till den gamla ETCS-anläggningen, byggd 1979, är det svårt att hitta reservdelar. Jernbaneverket beslöt då att byta ut hela anläggningen med ett system från Siemens Vico, till ett kontraktsvärde av 61 miljoner norska kronor. Ledningskapaciteten på banan kommer också att öka.

Systemet som installeras på Bergenbanan hämtar information även från blockposter och inte bara från stationer. Blockposter mellan stationerna som delar upp sträckor i flera avsnitt för att öka kapaciteten.