Skånetrafikens tåg mer punktliga i mars

Foto: Kasper Dudzik

Trenden för mer punktlig trafik håller i sig och resultatet för mars månad visar en fortsatt mer punktlig trafik för Skånetrafiken.

Mest ökar punktligheten på tågsidan. Stabilare tidtabeller sedan i december, 2011, proaktivt arbete kring banarbeten, driftsäkrare fordon och anläggningar menar Skånetrafiken är några av orsakerna till de positiva siffrorna.

Även Skånetrafikens NKI (Nöjd Kund Index) ökade under mars månad. I dag är 6 av 10 kunder nöjda eller mycket nöjda med trafiken och 8 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

Pågatåg hade i mars en punktlighet på 85 procent. Det är en förbättring med 3 procent jämfört med februari och 12 procent bättre än mars förra året. 91 procent av Pågatågen nådde sin slutstation i tid.

Öresundstågen inom Skåne hade i mars en punktlighet på 84 procent, en förbättring med 5 procent jämfört med februari och 15 procent bättre än mars förra året.

Stadsbusstrafiken hade i mars en punktlighet på 88 procent vilket innebär samma värde som under februari. Jämfört med mars förra året så är stadsbusstrafiken i mars 2012 4 procent mer punktlig. Eslövs stadsbusstrafik toppar punktligheten med 98 procent.

Regionbusstrafiken hade under mars en punktlighet på 82 procent, +1 procent jämfört med februari och samma siffra som för mars förra året.