Marseille-Frankfurt i högsta hastighet

Euroduplex-tåg i Basel. Foto: Aliesperet

Nu kan man åka höghastighetståg på sträckan Frankfurt-Marseille. Höghastighetstågen kommer att drivas av ett joint venture mellan franska SNCF och tyska DB. Euroduplex, som tåget kallas, är tillverkat av Alstom och kommer att köra två dagliga turer på den nyinvigda sträckan.

Det fransktillverkade tåget har nu fått tyska myndigheters certifieringar vilket innebär att hela den tyska marknaden öppnas för det. Det innebär att tågen måste uppfylla specifika tyska krav som gäller till exempel vissa nivåer på elektromagnetisk strålning och utrymmen för rörelsehindrade passagerare.

Euroduplex har två våningar  och kan köra i hastigeter upptill 320 kilometer i timmen och transportera 1200 passagerare.