Blackpools spårväg nyinvigd

Flexity 2-vagn för Blackpool. Bild: Bombardier

Efter fyra års arbeten har spårvägen i Blackpool, en av de äldsta i Storbritannien, öppnat igen. Nyinvigningen förrättades av transportminister Norman Baker.

Moderniseringsprogrammet på 100 miljoner pund omfattar upprustning av 11 kilometer av sammanlagt 16 kilometer spår, bygget av en ny vagnsdepå samt 16 nya spårvagnar från Bombardier.Bakgrunden till projektet var dels att infrastrukturen var eftersatt, dels att en åldrande befolkning ställer högre krav tillgänglighet. Krav som man hoppas att de nya spårvagnarna med lågt insteg ska infria. De gamla Blackpool-spårvagnarna, med sina karaktäristiska två våningar som associeras med den engelska badortens image, kunde inte anpassas till moderna tillgänglighetskrav.

De nya Bombardiertågen är av typen Flexity 2. De accelererar snabbare och i samband med att ett antal stationer tagits bort, kommer restiden att minska med upptill 15 minuter, vilket gör att spårvagnen på allvar kan börja konkurrera med bussen och bilen. De återstående stationerna har moderniserats och fått upphöjda plattformar för att underlätta ombordstigning.