Dubbelspår på Roslagsbanan

Roslagsbanan strax söder om Stocksund. Foto: Christer Wiik

I sommar stängs trafiken av mellan Kragstalund och Kårsta för en utbyggnad av dubbelspåret mellan Kragstalund och Vallentuna.

Dubbelspåret blir inte klart i höst. Det blir däremot en viadukt över Angarnsvägen i Vallentuna. Två broar byggs, en bro i år och den andra bron under en avstängning nästa sommar. Från början planerade SL att bygga en dubbelspårsbro, men då hade Roslagsbanan blivit avstängd på sträckan i upp till 15 månader.

– Nästa sommar byggs även det andra spåret från Kragstalund till Vallentuna, och därmed får Roslagsbanan dubbelspår på sträckan Kragstalund-Vallentuna, säger Lars-Henrik Larsson, trafikchef på Roslagsbanan.

I fjol anlades en mötesspår vid Kragstalund. Spåret är en början på dubbelspåret mot Vallentuna. Att man inte fortsätter systematiskt genom att bygga från Roslags Näsby och norrut har också med att göra var de dubbelspåriga sträckorna gör mest nytta initialt.

Fast 15-minuters trafik

– Genom att vi i fjol kunde öppna mötesstationen i Kragstalund, ett dubbelspår mellan Galoppfältet och Viggbyholm, samt dubbelspår mellan Åkersberga och Åkers Runö är det möjligt att köra en fast 15-minuters trafik.

– När SL bygger vidare är det ett resultat av var det är enklast att börja bygga. Under 2016 ska det vara dubbelspår på hela sträckan från Stockholm Östra till Lindholmen och till Åkersberga.

Den yttersta delen, Åkersberga-Österskär, en sträcka på två km, får inte dubbelspår eftersom det dels inte finns plats för ett ytterligare spår, dels påverkar inte enkelspårssträckan trafiken i sin helhet. Sträckan Lindholmen-Kårsta ska inte heller byggas ut till dubbelspår.

Under 2013 påbörjas dubbelspårsutbyggnaden mellan Rydbo och Åkers Runö, en sträcka på 5,5 km. De följande åren påbörjas troligen dubbelspårsbygget Viggbyholm-Hägernäs-Rydbo, ca 6 km. När dessa arbeten är klara är hela sträckan från Stockholm Östra till Åkersberga dubbelspårig.

Under 2013-2015 byggs det även dubbelspår på de kvarvarande sträckorna mellan Roslags Näsby och Lindholmen. Vissa partier är svårare att få tillstånd att bygga ut till dubbelspår, genom att banan går nära fastigheter. På vissa sträckor finns inte några sådana hinder alls.

Roslagsbanan mot Arlanda

Efter den idéstudie som gjorts, har SL påbörjat en förstudie. Förslaget bygger på en avgrening från Molnby mot Arlanda, därifrån är det ca 14 km till Arlanda.

– En intressant tanke skulle kunna vara att ordna infartsparkeringar på sträckan mellan Molnby och Arlanda för dem som ska flyga från Arlanda. Det skulle innebära att man inte behöver ställa sig på de satellitparkeringar som tvingar flygpassagerarna att åka buss till terminalerna. Efter att ha parkerat bilen är det bara att kliva på tåget och landa direkt i Sky City på Arlanda.

– Det som gör Arlandabanan  extra intressant är att det öppnar en väg mot Uppsala, Gävle och Dalarna genom direktanslutningen till tåg vid Arlanda. Flygplatsen är även en av Stockholmstraktens största arbetsplatser.

– Roslagsbanan är väldigt riktningsberoende, det är en stor resandeström mot Stockholm på morgonen och i motsatt riktning på kvällen. Med Arlandabanan kan man utnyttja tomresurserna som går åt andra hållet, avslutar Lars-Henrik Larsson.