Malmbana i drift vid Dannemora-gruvan

Foto: Simon Matthis

I samband med att Dannemora Mineral på måndagen startade driften av ett nytt sovringsverk av järnmalm i bruket i Dannemora, var det också premiär för en ny godsbana. Malmtåg kommer att börja köra från Dannemora-gruvan till Dannemora Minerals egen hamn i Östersjön. Godsbanan, som även kommer andra industrier som pappersbruk till del, har rustats upp av Trafikverket för 100 miljoner kronor. Även Dannemora Mineral har bidragit med en summa till upprustningen. Enligt företaget är det en jätteviktig fördel för dem att ha en färdig logistiklösning.

Järnmalmen kommer att förvaras i silon i anslutning till gruvan som automatiskt och i torr miljö fyller på godsvagnarna.

Det nya sovringsverket är projekterat för en årlig produktion på 2,0 miljoner ton färdig produkt vilket kräver omkring 3,3 miljoner ton råmalm. Produktionen kommer att öka etappvis. Dannemora bedömer att full produktion kommer att nås under mars månad nästa år.