Med tunnelbanan till pyramiderna

Foto: Faris Knight

Mindre än en månad efter öppnandet av den första etappen av Kairos tredje tunnelbanelinje har Egyptens nationella myndighet för allmänna kommunikationer beslutat om att inleda arbetet med ytterligare en ny linje.

Den 19 mars undertecknade transportminister Galal Moustafa Mohamed Said ett låneavtal med styrelseordföranden för Japans International Co-operation Agency, JICA, Sadako Ogata, om en första delbetalning. Finansieringen täcker i första hand utvecklingsarbetet på linjen. JICAs eget bidrag för Linje 4 är 32,7 miljarder Yen i ett totalt lånepaket värt cirka 100 miljarder Yen. Projektet kommer att förvaltas av ett konsortium , som består av egyptiska och japanska entreprenörer.

Linje 4 förbinder förorterna sydväst om huvudstaden och den nya Egyptiska museet i närheten av pyramiderna i Giza. Den 18 km långa linjen med 17 stationer är enligt trafikexperter en länge efterlängtad nödvändighet.

Kairos befolkning förväntas öka från 17 miljoner idag till 20 miljoner år 2022. Den egyptiska regeringen anser att det behövs betydande investeringar i kollektivtrafik för att staden skall kunna fungera i framtiden. 

Byggandet av linjen inleds inom ett år och första etappen beräknas vara klar för trafik år 2020.  Linjen förutspås cirka 1,35 miljoner passagerare per dag under dess första verksamhetsår. Enligt beräkningar kommer antalet passagerare att öka till 2,5 miljoner per dag år 2050.

Källa: Railway Gazette