Tvärbanans Solnagren tar form

Tvärbanan vid en av dess viktigaste knutpunkter, station Alvik. Här finns anslutningar till såväl tunnelbanan som Nockebybanan samt många busslinjer som trafikerar Stockholm, Västerort. Foto: Christer Wiik
Nu pågår kontaktledningsinstallationerna för fullt på Tvärbanans Solnagren och i vår inleds de första testkörningarna. Foto: SL

Nu börjar arbetet med Tvärbanans utbyggnad i norr märkas av ordentligt. Spåren är nu lagda ända fram till Solna centrum och kontaktledningsinstallationerna är även i full gång och nu i vår kan de första testkörningarna påbörjas. Den nya grenen, som sträcker sig mellan Alvik och Solna station, inrymmer totalt åtta nya hållplatser, och invigs i en första etapp sommaren 2013.

Idén med spårvägssystemet Tvärbanan är att skapa tvärförbindelser mellan kollektivtrafikens bytespunkter, mellan tunnelbana, pendeltåg och andra trafikslag. Bygget av banan påbörjades 1996 och den första linjen öppnades för trafik i januari 2000 mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Senare samma år förlängdes banan från Liljeholmen till Alvik och en andra förlängning från Gullmarsplan mot Sickla Udde i Hammarby Sjöstad öppnades två år senare, 2002.

Solna station dröjer

Nu håller den aktuella banan alltså på att förlängas knappt sju kilometer, från dess idag nordvästligaste station Alvik - till Solna station via Ulvsunda och Sundbyberg. Juni 2013 ska banan öppnas för trafik till Solna centrum.

Den sista delen mellan just Solna centrum och Solna station, har framförallt blivit försenad av långa utrednings- och tillståndsprocesser.

– Det har varit utdragna överläggningar mellan SL och Solna stad om utformning och genomförandeavtal. Det har även varit långa tillståndsprocesser med detaljplan och järnvägsplan, säger SL:s Kurt Seliberg, projektchef för Tvärbanans förlängning.

– Strax före årsskiftet fick vi detaljplanen godkänd av den nya mark- och miljödomstolen  

och direkt efter nyårshelgen satte vi igång arbetet med denna sträcka, med schaktningsarbeten och ledningsomläggningar. Vi mobiliserar kraftfullt för att bygga klart denna etapp så fort som möjligt och vi siktar på att öppna sträckan sommaren 2014, ett år efter den första etappen.

Genom tre kommuner

Tvärbanan Solna sträcker sig genom berg, över vatten och på mark genom tre kommuner:  Stockholm, Sundbyberg och Solna. Från banans utgångsstation, Alvik, som ligger väster om Kungsholmen, leds Tvärbanan igenom en 800 meter lång tunnel under Traneberg, vilken utmynnar vid Ulvsundasjön, där banan leds via en bro över vattnet.

Omedelbart efter Ulvsundasjön etableras banans första hållplats, Johannesfred, som också blir en viktig knutpunkt eftersom det är här, i omedelbar anslutning till stationen, banans hjärta, Ulvsundadepån ligger. Depån kommer att så småningom ersätta den befintliga depån i Bromma som idag också försörjer Nockebybanans vagnar. I Ulvsundadepån kommer det att finnas plats för cirka 60 vagnar, verkstad och serviceutrymmen.

Från Ulvsundadepån fortsätter Tvärbanan längs det befintliga industrispåret genom Ulvsunda industriområde, som trafikförsörjs av hållplats Norra Ulvsunda. Därefter går Tvärbanan på egen bana längs Karlsbodavägen som också är namnet på den tredje hållplatsen.  I detta område som ligger längs med Bällstaån byggs nu även ett nytt bostadsområde längs vattnet. Banan följer här nämnda å och gör sedan en högersväng för att passera Bällstaån på en egen bro och därmed passeras också kommungränsen till Sundbyberg. Det första stoppet blir här hållplatsen Bällsta bro. Därefter leds banan genom centrala Sundbyberg fram till dess centrum som får en hållplats i anknytning till såväl pendeltågsstation som tunnelbanedito. Från Bällsta bro går Tvärbanan i blandtrafik fram till korsningen över Mälarbanan, strax efter Sundbybergs centrum.

Rekordlyft i höstas

Det var också här, i centrala Sundbyberg, under en kväll i slutet av oktober som det skedde en spektakulär händelse i projekt Tvärbanans utbyggnad till Solna. Det var då som en 320 ton tung fackverksbro av stål lyftes på plats över Mälarbanan, med hjälp av tunglyftskranen Terex 6800, den enda i sitt slag i Norden med kapacitet att lyfta så pass tungt.  Kranen var liksom bron tvungen att monteras på plats.

Stålbron, Ekenbergsbron, ansluts på Solnasidan av en betongbro som leder Tvärbanan in genom företagsområdet Solna Business Park.

– Sista etappen för den platsgjutna betongbron göts i mitten av februari, säger Seliberg och upplyser att även spåren på såväl stålbron som genom Solna Business Park, nu är lagda. Under våren dras även de sista spåren upp till Solna Centrum, vilket då innebar att hela första etappen är spårlagd.

Testkörningar i mars

Nu återstår de sista kontaktledningsinstallationerna på banan. Mellan Alvik och Solna ska totalt 400 stolpar och 15 000 m kontaktledning försörja Tvärbanan med ström. Kontaktledningsstolparna är cirka sju meter höga och ledningarna kommer att hänga 5,3 meter över gatunivån. När de första 8 000 meterna ledning fram till Ekenbergsbron är spänningssatta kan delar av banan börja provköras, det för att testa bland annat elkapacitet och framkomlighet. I mars genomförs mer regelbundna provkörningar.

Enligt Clas Johnssom, Tvärbanans produktionsledare för el, signal och tele, är det bra att testkörningarna kommer igång i ett tidigt skede.

– Det är bra att folk får möjlighet att vänja sig successivt. Stockholmare är inte vana vid spårväg, de behöver en inlärningsperiod, säger Clas Johnsson med glimten i ögat, bördig som han är från spårvägsstaden Norrköping.