Indiens järnvägsminister avgår

Till följd av en konflikt om tågbiljettpriser bestämde sig Indiens järnvägsminister, Dinesh Trinedi, på söndagen att avgå på egen begäran.

Trinedi hade tidigare föreslagit att tågbiljettpriserna höjs för att få in likvida medel i järnvägen, som har stora ekonomiska problem. Men hans partikamrater röstade ner förslaget.