SJ missar punktlighetsmålet

Foto: Kasper Dudzik

SJ har i år inte nått sitt mål om 95 procents punktlighet för tågen. Trots att vintern varit betydligt gynnsammare för tågtrafiken än de två föregående åren så nåddes i januari bara 94 procent punktlighet för fjärrtågen och 91 procent för regionaltågen. För februari var siffrorna 91 respektive 88 procent, skriver Dagens Nyheter.

– Det händer saker vi inte rår över, säger SJ:s vd Jan Forsberg och nämner en nerriven ledning i Stockholm i februari som exempel.

(TT)