Arbetskraftsbrist hotar i Australien

Ett godståg med kol i Australien. Foto: Pacific National

Järnvägsindustrin i Australien står inför en “permanent brist på arbetskraft och kompetens”. Det står i en ny rapport publicerad organisationen Transport & Logistics Skills Council (TLSC).

Bland orosmolnen är en åldrande arbetsstyrka och därmed stundande stora pensionsavgångar i kombination med en allt hårdare konkurrens om arbetskraften från gruvindustri. TLSC förordar en bredare rekryteringsbas för järnvägsindustrin och större synlighet i skolor och universitet.

Föreningen TLSC är en oberoende icke-vinstdrivande branschorganisation ägd av australiska staten.