Euromaint Rail underhåller Öresundstågen

Foto Dh8b

Euromaint Rail och DSB Vedligehold har i ett samarbete fått i uppdrag att underhålla Öresundstågen. DSB Vedligehold, får ansvaret för det tyngre underhållet medan Euromaint Rail tar hand om skadereparationer och det lätta, förebyggande underhåll som genomförs i Sverige. Tillsammans levererar de en anpassad och effektiv underhållslösning som ökar tillgängligheten och höjer den tekniska kvaliteten på tågen.

Öresundstågen kör mellan Helsingör, Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Kalmar. För att kapaciteten ska kunna utnyttjas maximalt sker underhållet dels vid DSB Vedligeholds verkstad i Helgoland, Köpenhamn, dels vid Euromaints verkstäder i Göteborg och Malmö. Det skapar förutsättningar för högre kapacitetsutnyttjande genom att underhållet kan ske i de naturliga driftpauser som finns i trafiken.

– Upplägget innebär att både antal tillgängliga tåg och underhållskapaciteten för tågen ökar. Vi har verksamhet på de orter i Sverige där Öresundstågen har ett naturligt stopp i sin trafik. Det ger oss möjlighet att, vid behov, snabbt åtgärda fel samtidigt som vi utför det förebyggande underhållet på ett effektivt sätt, säger Johannes Kandell, chef för affärsutveckling på Euromaint Rail.