Kanada: buffertzoner införs kring järnvägen

Järnvägsolyckan i Lac-Megantic i Kanada där över 40 personer omkom. Foto: Sûreté du Quebec

Efter den svåra järnvägsolyckan i Lac-Mégantic i Kanada för två år sedan, då över 40 personer omkom, införs nu buffertzoner kring järnvägen i först och främst Montréal.

Sedan årets början får inga nya byggnader uppföras närmare än 30 meter från järnvägen  i Montreal och när det gäller rangerbangårdar är det föreskrivna säkerhetsavståndet 300 meter. Enligt sajten La Presse har flera byggprojekt lagts i malpåse på grund av de nya reglerna. Vissa forskare vill dock gå längre och införa verkligt tvingande regler och buffertzoner, vilket inte är fallet med de nya reglerna eftersom de inte har formen av ett byggförbud: varje fall bedöms för sig. Danielle Pilette, professor vid ESG UQAM säger till sajten om de nya reglerna:

 – I Montreal har det just börjat ta form. Utanför råder total osäkerhet. Enligt mig är det fortfarande väldigt lite som gjorts jämfört med vad som bör göras för att förebygga risker. Det normala skulle vara att ha en buffertzon där man absolut inte kan göra någonting eftersom risken för brand och explosion är för stor.