SJ ansöker om överprövning

Foto: SJ

SJ har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm. Anledningen till att SJ nu ansöker om överprövning är att bolaget vill säkerställa att avtalet tilldelas på rätt grunder och i linje med gällande rätt, särskilt då SJ inte med säkerhet kan avgöra om förhandlingarna har skett i enlighet med likabehandlingsprincipen.

– Efter genomläsning av upphandlingens förhandlingsprotokoll har frågeställningar uppkommit som behöver analyseras närmare. SJ har också frågor om hur poängtilldelningen har skett i utvärderingen. Vi har bett Stockholms läns landstings trafikförvaltning lämna upplysningar om utformningen av och ange de relativa fördelarna med det valda anbudet. SLL har dock inte hunnit svara än och därför väljer SJ nu att ansöka om överprövning innan tiden för detta går ut, säger SJs vd Crister Fritzson.

De frågor i upphandlingen som SJ önskar få tydliggjorda rör den eventuella guidning anbudslämnarna har fått under förhandlingsomgångarna. När SLL sammanställde anbuden efter sista inlämningsdag var SJs anbud prismässigt bäst och även när övriga parametrar gällande kvalitet vägts in var SJs erbjudande starkast, med ett bud på 29 miljoner kronor under tvåan. Då inleddes förhandling med de två bästa anbudslämnarna, SJ och MTR. Den 8:e december meddelades att MTR fått uppdraget och då visade det sig att MTR sänkt sitt anbudspris med 69 miljoner och därför hamnat lite mer än 16 miljoner kronor under SJs bud när kvalitetsaspekterna vägts in.

– Vårt anbud förlorade med så liten marginal att det är nödvändigt att vi utreder vad som hände under förhandlingarna, vad fällde avgörandet? Pendeltågsupphandlingen är så betydelsefull att den inte kan lämnas utan tillräcklig belysning. Jag vill understryka att, om svaren vi begärt är tydliga och det framgår att upphandlingen i sin helhet har skett i enlighet med lagen, så kommer SJ att dra tillbaka sin ansökan, avslutar Crister Fritzson.

Fakta

  • Stockholms Läns Landsting lämnade tilldelningsbeslut för upphandlingen den 8:e december.
  • Upphandlingen gäller pendeltågstrafiken i Stockholms län och innebär ansvar för pendeltågstrafiken, försäljning och service på stationerna, underhåll av tågen samt förvaltning av fastigheterna.
  • Pendellinjerna sträcker sig från Bålsta, Märsta och Uppsala i norr till Nynäshamn, Gnesta och Södertälje i söder.
  • Avtalstiden är 10 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år, och uppskattas till ett värde av 30 miljarder kronor.
  • Trafikstart 11 december 2016.