”Gränskontrollerna påverkar punktligheten”

Tåg på Öresundsbron. Foto: Miklos Szabo

Punktligheten för november blev 88,1 procent för persontågen och 80,0 procent för godstågen. Månadens största händelse som påverkat tågens punktlighet är den utökade gränskontrollen som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Punktligheten i november jämfört med oktober försämrades med 1,8 procentenheter för persontågen men förbättrades med 1,0 procentenheter för godstågen. Jämfört med november 2014 försämrades punktligheten med 2,7 procentenheter för persontågen och med 0,2 procentenheter för godstågen.

Månadens största händelse som påverkat tågens punktlighet är den utökade gränskontrollen som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Under perioden 12-30 november berördes, och försenades, cirka 2 300 persontåg av gränskontrollen.

Av dessa försenades cirka 800 tåg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för november med -1,6 procentenheter, vilket i stort motsvarar försämringen av punktlighetsresultatet jämfört med oktober. Nämnas i detta sammanhang kan vara att anpassningar av den tågtrafik som går över Öresundsbron har gjorts, och görs kontinuerligt i samarbete mellan Skånetrafiken/SJ och Trafikverket, för att i möjligaste mån minimera tågförseningarna.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Efterarbeten efter urspårningen i Sala på Dalabanan 26 oktober
  • Banabeten vid Vargön på Älvsborgsbanan 1-26 november
  • Växelfel i Flackarp på Södra stambanan 9 november
  • Banarbeten vid Vätteryd på Södra stambanan 18-23 november
  • Kopparstöld med signalfel som följd vid Myrbacken på Ostkustbanan 19 november
  • Ett trasigt tåg på Tegelbacken vid Stocholm C mitt i eftermiddagsrusningen 24 november
  • Växelfel i Häggvik på Ostkustbanan 24-25 november
  • Kontaktledningsarbeten Vätteryd-Höör på Södra stambanan från 25 november

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

Källa: Trafikverket