Skånetrafiken fortsätter satsning

Foto: Kasper Dudzik

Med budget 2016 fortsätter Skånetrafiken sin satsning på att utveckla och förbättra den skånska kollektivtrafiken. Redan nu i december startar ny tågtrafik på Trelleborgsbanan och utbyggd Pågatågstrafik på sträckan Ängelholm - Båstad – Halmstad och till nästa år finns bland annat Elbussprojekt i Ängelholm och uppgradering av SkåneExpressen 1 och 2 på sträckan Malmö/Lund-Hörby-Kristianstad med dubbeldäckare.

Budgeten innehåller också satsningar på ett nytt betalsystem som ska underlätta resandet och göra insteget lättare att resa kollektivt i framtiden.

– Det är avgörande för framtiden att vi fortsätter utveckla och bygga ut kollektivtrafiken i Skåne. Behoven och önskemålen om kollektivt resande i vår region ökar och vi måste både fortsätta bygga ut, hitta nya trafiklösningar och ligga i framkant med ny teknik, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Med denna budget gör vi kollektivtrafiken till en angelägenhet för fler skåningar än någonsin. Med enklare biljettsystem och fler avgångar ökar vi möjligheten att oftare lämna bilen hemma för att istället använda tåg och buss, säger Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Stora satsningar görs även på att höja kvaliteten på trafikinformation där Skånetrafiken framöver kommer att jobba med ny teknik för att förenkla och få en mer personifierad trafikinformation.

– Vi märker att våra resenärer i högre utsträckning vill ha information om vår trafik som är mer personanpassad för resenärens egna resor. Därför jobbar vi nu med att förenkla och göra vår trafikinformation mer anpassad bland annat genom att utveckla nya appar, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Intäktsbudgeten är baserad på att intäkterna ökar med 2 procent genom 3 procent generell resandeökning under 2016 samt ökad med intäkter från ny trafik. Sammantaget räknar Skånetrafiken med att resandet ska öka med 5 procent under 2016.  Intäktsbudgeten är baserad på att taxejusteringen nu i december och justeringar i rabattsatsen i mars ger ytterligare 100 miljoner kronor ökade biljettintäkter för 2016.