Frihandel med krav på "lokalt innehåll"

Inför ett stundande frihandelsavtal mellan EU och Kanada vill Bombardiers koncernchef få Kanada att behålla sina krav på ”lokalt innehåll” när det gäller upphandlingar inom kollektivtrafiksektorn.

– Vi är generellt sett positiva till frihandelsavtal i världen samtidigt som vi erkänner att om vi vill ha lokala industrier så bör vi ibland införa regler som tillåter dem att utveckla sig, sade Bombardiers koncernchef Pierre Beaudoin under en presskonferens i Montreal nyligen.

Han jämförde med grannlandets lag ”Buy America Act” som kräver minst 60 procent amerikanskt innehåll för upphandlingar inom kollektivtrafiken.

- Om vi är de enda som inte kräver detta så ska man inte bli förvånad över att vi inte har någon lokal industri.

Under en upphandling nyligen av nya tunnelbanevagnar i Montreal som ska ersätta de gamla, ställde provinsen Quebec kravet på entreprenörerna att vagnarna måste ha minst 60 procent ”kanadensiskt innehåll”. Ett konsortium bestående av Bombardier och Alstom tog senare hem kontraktet. På liknande sätt har Ontario krav på minst 25 procent kanadensiskt innehåll vid upphandlingar av fordon till kollektivtrafiken. Men sådana lagar kan bli olagliga inom ramen för ett frihandelsavtal med EU, något som oroar Bombardierchefen.