Höghastighetsbanan dras genom Hässleholm?

Catharina Håkansson Bohman, representant från Sverigeförhandlingen, talade på Nordisk Infrastrukturkonferens i Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Foto: Christer Wiik

Under arrangemanget Nordisk Infrastrukturkonferens i Helsingborg den 9 december bekräftade regeringens förhandlare Catharina Håkansson Boman att Sverigesförhandlingen ställer sig bakom en sträckning av höghastighetsbanan via Hässleholm.

Hässleholms kommun ser naturligtvis positivt på förslaget.”En höghastighetsstation i Hässleholm skulle få ett unikt upptagningsområde för byten till och från nya stambanan. Med anslutningar i fem riktningar har Hässleholm goda kopplingar till nordöstra och nordvästra Skåne, Blekinge, södra Småland och, med en framtida förlängning av Pågatågstrafiken, även till södra Halland. Studier visar att det är fullt möjligt, och dessutom kostnadseffektivt, att dra stambanan genom staden Hässleholm” skriver Hässleholms kommun.

Men Håkansson Boman, vill inte utveckla detta förslag mer utan vill avvakta till i februari 2016. Det är då som förhandlingarna inleds om Sveriges första höghastighetsjärnväg och de storstadsåtgärder som kan bli aktuella i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverigeförhandlingen har bjudit in berörda kommuner och regioner till gemensamma förhandlingsmöten med efterföljande budöverlämningar den 1 respektive 8 februari. Den 1 februari inleds förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen. I dessa förhandlingar avgörs vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var tågen ska kunna stanna och vem som ska betala för vad. Den 8 februari är det dags för förhandling med storstadsregionerna om kollektivtrafikåtgärder som syftar till att öka tillgängligheten och bostadsbyggandet med fokus på förtätning, hållbarhet och resurseffektivitet. Inbjudna kommer även här att få information om förhandlingsprocessen och förhandlingsunderlaget.

Efter respektive förhandlingsmöte hålls budmöten där Sverigeförhandlingen lämnar över bud till berörda kommuner och regioner. Buden kommer att fungera som ett första underlag till kommande förhandlingar. Hur och var förhandlingen slutar vet ingen. Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017, men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så.

Källor: Hässleholms kommun, Sverigeförhandlingen