Vill tidigarelägga bygget av Sverigeförhandlingen

Nya normer gäller för resande i kollektivtrafiken. Foto: Jan Björklund

Nu när tunnelbanan går in i en ny byggfas öppnas tillfälle upp för tidigareläggning av projekt - och byggstart samt trafikstart för den överenskomna utbyggnaden av kollektivtrafiken inom ramen för Sverigeförhandlingen. Nu bjuder Region Stockholm in till samtal med parterna om tidigareläggning av utbyggnationen som kan medföra projektstarter redan under den här mandatperioden.

– Det pågår en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Nu föreslår vi i den blågröna koalitionen att tidigarelägga Sverigeförhandlingen och viktiga utbyggnationer för att kunna sätta spaden i marken snabbare. Ambitionen är att utbyggnaden ska gå hand i hand med 100 000 nya bostäder. Det är viktigt för hela regionens framtida tillväxt, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande.

– Vi sträcker nu ut en handlingens hand till kommunerna. Detta med ambitionen att snabbare bygga och förverkliga viktiga framtidssatsningar i regionens kollektivtrafik. Vi hoppas att viljan finns att bygga tunnelbana, järnväg och spårväg flera år snabbare än tidigare sagt. Detta till nytta för tillväxten, bostadsbyggandet och människors resande, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd.