Norskt och italienskt företag tar kontrakt för Follobanan

Ill: Jernbaneverket och ViaNova

Det norska företaget Baneservice och italienska Società Italiana per Condotta d'Acqua SpA har fått kontrakt för järnvägsprojektet Follobanan i Oslo. Kontrakten avser byggande av nya järnvägsspår till Oslo centralstation. 

Baneservice kommer att uppgradera och modernisera befintliga järnvägsspår mellan Oslo centralstation och Ekebergsåsen och den innersta delen av Østfoldbanen. Kontraktet är värt 220 miljoner norska kronor, ”plus optioner”.

Condotte har fått totalentreprenaden EPC Civil Oslo S, som omfattar markarbeten avseende byggande av Follobanan och Østfoldbanan mellan Oslo centralstation och Ekebergsåsen. Kontraktets värde är två miljarder kronor.

Totalentreprenaden omfattar bland annat byggande av en 600 meter lång betongtunnel för Follobanans och Østfoldbanens spår genom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Byggstart är planerad till januari 2016. ’