Tekniskt spårvägs-seminarium äger rum i Norrköping

Spårvägsstaden Norrköping. Foto: Christer Wiik

Den 27 november arrangerar Spårvagnsstäderna ett tekniskt seminarium i Louis de Geer kongresscentrum i Norrköping. Seminariet fokuserar bland annat på tekniska förutsättningar och standardiseringar för spårväg i Sverige och det arbete som pågår just nu för att göra förnyade föreskrifter för spårväg.  

 

Det sker mycket på den tekniska fronten just nu för spårväg runt om i Sverige. Transportstyrelsen, Trafikverket och SIS arbetar på respektive håll för att få till bra föreskrifter för att underlätta etablering av spårvägstrafik i Sverige. I föreskrifterna handlar det om allt från hur vägar och gator ska utformas, till vilka tekniska specifikationer själva spårvagnen ska följa. Under seminariet ges även en föreläsning från Trafikverket som handlar om hur mobility management kan användas för att ändra trafikanters resmönster att bli mer hållbara, även under byggperioder.