Jernhusen säljer mark i Hässleholm

Foto: Christer Wiik

Jernhusen avyttrade den 23 november mark i Kärråkra i Hässleholm till Region Skåne för 28 miljoner kronor.

Det ökade antalet resenärer i Skåne har lett till mer satsningar på tågtrafik i regionen. Jernhusen gjorde 2009 en placeringsutredning för en ny underhållsdepå för persontåg i Skåne och Öresundsregionen och valet föll på Kärråkra i Hässleholm.

Jernhusen påbörjade arbetet med att förvärva mark i Kärråkra 2010 och har sedan dess drivit detaljplanearbetet för att möjliggöra uppförandet av en underhållsdepå för persontåg i Skåne. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2013 och Jernhusen avyttrar nu marken vidare till Region Skåne som planerar att fortsätta utvecklingen av en depå för Öresundståg.