Åsa tågstation en pendlarsuccé

Åsa station i Kungsbacka, söder om Göteborg. Foto: Kungsbacka kommun

Åsas nya tågstation i Kungsbacka kommun är en succé. En nyligen genomförd undersökning bland resenärerna visar att så många som 38 procent av de som tidigare åkte bil, nu väljer att åka kollektivt hela resan.

 Det var också ungefär en fjärdedel som angav att de tidigare körde bil en del av resan och åkte kollektivt en del, nu blev det istället kollektivt för hela slanten.

En ungefärlig beräkning visar att nästan 9000 mil inte längre körs – varje vecka, sedan Åsa station togs i bruk december 2013.  Det är lika mycket som ungefär två varv runt jorden. Med det minskar koldioxidutsläppen årligen med 1 000 ton.

Drygt femhundra personer som reser från Åsa station svarade på enkäten, som gjordes i slutet av september. Syftet med underökningen, beställd av Hallandstrafiken, var att följa upp hur Åsa station tagits emot och används, och om resvanorna ändrats med den nya stationen

Undersökningen visar att de flesta reser med tåget varje vardag. Den vanligaste destinationen är Göteborg, dit hela 75 procent reser. Därefter följer Mölndal, 18 procent, och Kungsbacka, 9 procent. Tre fjärdedelar är på väg till jobbet och de flesta andra till skola eller fritidsaktiviteter.

Så många som hälften av resenärerna tar bussen till stationen i Åsa, övriga åker bil, cykel eller promenerar.

Resenärerna är överlag väldigt positiva och glada över stationen. Det kan man tydligt se bland alla de kommentarer som lämnades. Flera skriver att man valt att flytta till Åsa och Kungsbacka just på grund av att det nu finns en tågstation här.

De förslag på förbättringar som kom in handlade framför allt om fler avgångar och trafik även på helgerna. Fler sittplatser och bättre anpassning mellan tåg och anslutningsbussar, är också ett vanligt önskemål. Det är Hallandstrafiken som ansvarar för Öresundstågstrafiken och som kan påverka antalet avgångar.

Anslutningsbussarna får ny tidtabell med fler avgångar och bättre passning till tågen. Den sker den 13 december då tågen får ny tidtabell, de kommer då att avgå 15 minuter tidigare från Åsa och 15 minuter senare från Göteborg – se faktaruta nedan. Detta på grund av att restiden till Skåne blir kortare när tågen börjar köra genom tunneln i Hallandsåsen.

Kommunen kommer också använda synpunkterna i sitt yttrande på Region Hallands trafikförsörjningsplan, som inom kort ska besvaras. I planen beskrivs strategiska mål för kollektivtrafiken och Kungsbacka kan tack vare enkätsvaren vara mycket tydliga med önskemål om hur Åsa station ska utvecklas med fler avgångar.

- Vi är väldigt nöjda med att satsningen tagits emot så väl. Den har stor betydelse nu när Åsa växer och stationen är viktigt för hur hela den södra delen av Kungsbacka utvecklas, säger Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ansvarigt kommunalråd i kollektivtrafikfrågor Fredrik Hansson (C).