Nytt projekt ska främja stations-samhällenas tillväxt

Albin Andersson, projektledare på SP. Foto: SP

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet "Hållbara och attraktiva stationssamhällen" ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen.

En hållbar stationsnära stadsutveckling är viktig för den regionala utvecklingen, såväl i Sverige som internationellt, och efterfrågan på nya, smarta mobilitetslösningar är stor.

– Många familjer behöver i dag två bilar för att klara livspusslet. Med tillräckligt bra alternativ och ekonomiska incitament tror vi att många kommer kunna ställa bilen, säger projektledare Jenny Arnell på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det tvååriga projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen, som finansieras av Vinnova med sju miljoner kronor, ska ta fram lösningar för en bilfriare livsstil för samhällen utanför storstäderna. Projektet har som mål att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv markanvändning och hållbar lokal mobilitet.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, SP och Victoria Swedish ICT ska tillsammans med en stor grupp representanter från kommun, region och näringsliv i dialog studera de västsvenska tätorterna Lerum och Nödinge. SP har fått 650 000 kronor för att identifiera behov hos medborgare i samhällen och utifrån dessa ta fram koncept på olika mobilitetstjänster som man sedan testar och utvecklar inom projektet. – Det här stärker vår (SPs) kompetens och portfolio kring att jobba med tjänsteinnovation mot städer, i detta fall mobilitet i städer. Det hjälper oss att ta fram innovativa tjänster som skapar hållbara attraktiva stationssamhällen, säger Albin Andersson på SP.

Det är just den unika och starka konstellationen med samarbetspartners från hela kedjan; bostadsföretag, exploatörer, handel, banker, mäklare, transportleverantörer samt kommuner och region tillsammans med innovatörer och konsulter, som möjliggör omställningen till ett samhälle med ett hållbart resande. Projektet börjar lokalt men kommer ge möjligheter att spridas nationellt.

Mobilitetstjänsterna kommer ta avstamp i transportlösningar med bonussystem som premierar hållbara resvanor. Banker och mäklare ska kunna erbjuda boendekalkyler med tidsbudget och klimatavtryck. Forskarna ska också ta fram ett nytt klimatberäkningsverktyg som visar klimateffekten av olika exploateringsval. Mobilitetsfrågorna har stort samhällsintresse och projektet presenterades för bostadsminister Mehmet Kaplan i början av november.