Nyutvecklat elskyddstak för järnvägsbroar

Nyutvecklat elskyddstak på båda sidor bron över järnvägsspåret vid Bergåsa, Karlskrona. Foto: Hammerglass

Hammerglass AB i Förslöv har sedan ett år tillbaka deltagit i utvecklingen av ett nytt skyddstak för kontaktledningar över järnvägsspår. De gamla takskydden i plåt har gjort sitt och Trafikverket gav Centerelöf & Holmberg i Malmö i uppdrag att ta fram en ny lösning. Hammerglass tog fram grundidé och principskiss, C&L ritade sedan fram den färdiga lösningen. PEAB var huvudentreprenör för montaget som slutfördes i augusti.

Skyddstaket består av vinklade stolpar i rostfritt stål och skivor i 12 mm Hammerglass. Projektet var ett pilotprojekt för Trafikverket för att hitta ett nytt, modernt skyddstak över kontaktledningar. Enligt Projektledare Stefan Källberg vid Trafikverket blev lösningen lyckad och fyller både funktionskrav och estetiska önskemål. Avvattning sker ut på vägen så att vare sig smältvatten eller regnvatten kan rinna ner på kontaktledningarna. Hammerglass-skivornas släta yta gör att smuts och föroreningar regnar bort.

Då skärmen monterades i samband med totalrenovering av bron, kunde skärmstolparnas fotplatta monteras under räckesståndaren. I annat fall erbjuder Hammerglass en lösning med en kraftig klammeromfattning kring botten av räckesståndaren, kombinerat med bultinfästning i brons kantbalk. För att hitta rätt dimension på stolpar och glas utförde Hammerglass en snö- och vindlastsimulering. Då det fanns risk för galvaniska strömmar som skulle kunna urlaka en vanlig galvaniserad lösning, fick stolpar och U-profiler tas fram i rostfritt stål.