Öppet Hus om Kistagrenen

Visionsbild över Tvärbanan vid Kistagången i nordvästra Stiockholm. Bild: ÅF Lightning

Sedan den 9 november och fram till den 21 december pågår ett samråd om förslag till detaljplan för Tvärbanans Kistagren. Förslaget möjliggör en utbyggnad av Tvärbanan med två spår samt fyra hållplatslägen, mellan Ulvsunda industriområde och Helenelund i Sollentuna kommun. Nu bjuder Stockholms läns landsting, SLL, in till Öppet Hus om den aktuella banan.

Samrådet ordnas av Stockholms stad eftersom Tvärbanan byggs enligt plan- och bygglagen där kommunerna ansvar för planläggningen och ska samråda när detaljplaner tas fram.Tvärbanan byggs ut till Kista och Helenlund. Den nya sträckningen kommer att bli åtta kilometer lång och ska stanna på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund, vid tio nya hållplatser och passera genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. 

Den sträcka som samråds är sträckan Ulvsunda industriområde till Solvalla, samt Kistagången till väg E4, del av fastigheten Bällsta 9:1 m.fl. i stadsdelarna Ulvsunda industriområde, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista.

Öppet Hus arrangeras här:- Torsdag den 19 november kl 17.00-19.00 på Förskolan Pippi Långstrump 14, Pippi Långstrumps gata 14, Bromma- Tisdag den 24 november kl 17.00-19.00 på Stockholm Science and Innovation School, SSIS, Borgarfjordsgatan 6C, Kista.

Under samrådstiden visas planförslaget också i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Planförslaget finns också på Stockholms stads webbplats.