Nytt dubbelspår mellan Holm och Nykirke

Foto: Anne Mette Storvik

I början av november påbörjade Jernbaneverket bygget av ett nytt dubbelspår från Holm till Nykirke på Vestfoldbanen. Det nya spåret är 14,3 kilometer långt och över 12 kilometer spår kommer att gå i tunneln. Nya Holmestrand station byggs inne i Holmestrandfjället. Sträckan kommer att slutföras under år 2016.

Entreprenören Infranord kommer att utföra arbetet med spårläggningen