Anrik högbana får nya vagnar

Foto: Andreas Praefcke/Wikimedia Commons

Anrika Schwebebahn i tyska Wupperthal ska få nya spårvagnar. Schwebebahn är en hängbana som byggdes i slutet av 1800-talet och fortfarande är i drift. Banan är helt skild från andra trafikslag.

Nyligen presenterades de nya vagnarna av stadens borgmästare Andreas Mucke inför en publik på 5000 åskådare.

– Det här är ett generationsskifte som kommer att prägla vår stad för de kommande 40 åren, sade Andreas Feicht, vd för operatören Stadtwerke Wuppertal, som tecknat kontrakt med Vossloh Rail Vehicles om leverans av 31 trevagnars tågsätt.

De första nya vagnarna beräknas tas i drift i juni 2016 och de sista kommer att levereras under 2017.

Banan har redan mycket hög turtäthet, men för att göra det möjligt att köra ännu tätare avgångar - med två minuters intervaller under rusningstid - kommer även elförsörjningen till den 13 kilometer långa banan att öka - från 600 volt till 750 volt (DC) så snart de nya tågen tas i drift.