Bilfinger Berger tar tunnelkontrakt i Berlin

Foto: Lienhard Schulz

Bilfinger Berger, en tysk entreprenör som bland annat är med och bygger tunnlar för Norra länken i Stockholm, har tilldelats två kontrakt värda 230 miljoner euro för en underjordisk järnvägslinje i Berlin. Den nya linjen U5 förbinder i dag terminalen i Alexanderplatz med de andra U-bahn-linjerna, Berlins tunnelbana, men arbeten pågår för att förbinda Berlins tunnelbana U-Bahn med S-Bahn-tåg.

Projektet omfattar bygget av två tunnlar på 1,6 kilometer, ramverket för ett spårväxlingssystem samt två nya stationer.

För att bygga tunnelrören kommer den så kallade skölddrivningsmetoden att användas, vilket kräver en tunnelborrmaskin.