Infrastruktur-ministern besöker Brasilien

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 17 november besöker Anna Johansson Sao Paolo för att träffa Svenska Handelskammaren i Brasilien och flera av dess medlemsföretag. Under besöket möter infrastrukturministern också den regionala vägtrafikmyndigheten DER följt av ett besök hos Ericsson.

Syftet är att få en bättre bild av villkoren för svenska företag i Brasilien samt utforska möjligheterna till samarbete och affärsmöjligheter för svenska företag inom transportområdet.

Den 17-20 november besöker Anna Johansson Brasilien för att bekräfta och ytterligare stärka de bilaterala relationerna mellan Sverige och Brasilien, framförallt inom transport och infrastruktur.