Affären genomförd mellan Alstom och GE

Patrick Kron, ordförande och vd för Alstom. Foto: Alstom

Nu är affären genomförd. Alstom säljer sin energiverksamhet (divisionerna Power och Grid) till General Electric för cirka 12,4 miljarder euro. Det innebär att koncernen nu fokuserar helt på järnvägsmarknaden.

Medlen från transaktionen används för att förvärva GE:s signalverksamhet för cirka 700 miljoner euro och för att återinvestera i tre olika Joint Ventures med General Electric (inom elnät, förnybar energi samt fransk ång- och kärnkraft) för cirka 2,4 miljarder euro. Som tidigare meddelats ska en del av den kontanta betalningen, mellan 3,2 till 3,7 miljarder euro, återgå till aktieägarna. Styrelsen träffas den 4 november 2015 och kommer då att föreslå att man lanserar ett offentligt återköpserbjudande (OPRA) följt av en kapitalminskning genom indragning av aktier. Denna aktivitet kommer att bli föremål för aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma som kommer att sammankallas före årsskiftet. Efter fullbordandet av transaktionen kommer Alstom att ha sänkt skuldnivån och förlita sig på en stark balansräkning.

Alstoms befinner sig i en solid marknad med stark tillväxt. Tack vare Alstoms närvaro på alla kontinenter, ett komplett utbud av lösningar och ständig innovation, har företaget en ledande ställning inom tåg, service, system samt signalsystem, som förstärkts ytterligare idag genom förvärvet av GE:s signalverksamhet. Signalverksamheten med 1200 anställda öppnar marknaden för signalsystem för järnvägsfrakt, samtidigt som Alstom stärker sin närvaro i Nordamerika.

Alstom har en rekordhög orderstock som ger långsiktig exponering på transportmarknaden. Några av de senaste betydande kontrakten är för tunnelbanor i Sydney, Kochi, Riyadh och Paris; signalsystem i Toronto och Danmark; spårvagnssystem i Rio de Janeiro, Lusail och Sydney samt pendeltåg i Sydafrika. De flesta av dessa projekt omfattar även långsiktiga avtal om underhåll.

- Vi lyckades säkra ett win-win avtal med General Electric som skyddar både de anställdas intressen och våra kunder i energisektorn, och samtidigt stärker Alstoms ställning i transportindustrin. Alstom är idag ledande på den globalt växande järnvägsmarknaden och kommer att förlita sig på en solid finansiell bas som stöd för tillväxtstrategin. Företaget, som nu helt och hållet inriktar sig på transportsektorn, har också en skicklig ledningsgrupp under ledning av Henri Poupart-Lafarge och jag tror på deras förmåga att driva koncernen mot framtida framgångar, säger Patrick Kron, ordförande och vd för Alstom.