Tågtrafik stängs av när Hallandsås-tunneln ska kopplas på

Testkörning i Hallandsåstunneln. Foto:Trafikverket

Den 13 december börjar tågen rulla genom Hallandsås, som med sina 8,7 kilometer blir Sveriges längsta järnvägstunnel. Men först måste tunneln kopplas in på järnvägsnätet. För att det ska kunna ske stängs banan för tågtrafik från torsdagen den 5 november. Bussar ersätter tågen.

För varje avgång med Öresundstågen kör minst tre bussar. En buss kör Ängelholm-Båstad, en kör Ängelholm-Laholm och en kör Båstad-Laholm. I Laholm byter resenärerna tillbaka till tåg och fortsätter sin resa.

- Vi har försökt korta restiden så mycket som möjligt. Vi har flyttat tågens tider så att den som åker söderifrån ankommer till Ängelholm lite tidigare än vanligt. Då kan man åka med bussen och vara framme i Laholm för att hinna med ”rätt” tåg norrut. Så åker man den här sträckan är det väldigt bra att söka sin resa på skanetrafiken.se eller i appen, då får man veta allt man behöver veta, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare för Pågatågen på Skånetrafiken.

Avstängningen påverkar dessutom fler delar av Skåne. En del tåg, SJ och godståg, kör t.ex. via Markarydsbanan, vilket gör att en del tider där flyttas.

Hallandsåstunneln skapar förutsättningar för en god regional och interregional persontrafik och den blir en viktig pusselbit för att kunna lyfta över trafik från väg till järnväg och därmed främja miljövänliga transporter.

- Resenärerna prövas nu, men det som väntar är verkligen något att se fram emot! Tunneln kan bidra till att förenkla livet för många. Från dagens 4 tåg i timmen finns möjlighet till 24, som kan köra i 200 istället för som nu i 80. Det gör det enklare att ta sig till arbete, studier och fritid, säger Kenneth Fridolin, trafikledningschef i Trafikverkets södra region.