Stopp i tågtrafiken på grund av kopparstöld

Koppar - stöldbegärlig produkt. Foto: Wikipedia

Det är stopp i tågtrafiken på södra stambanan mellan Norrköping och Linköping. Detta påverkar fjärrtågstrafiken mellan Stockholm och Malmö och omvänt samt pendeltågen i Östergötland. Stoppet beror på kopparstöld i Kimstad. Det finns, enligt Trafikverket, ingen prognos när trafiken kan återupptas.