Fortsatta dubbelspårsarbeten på Svealandsbanan

Eskilstuna C. Foto: Christer Wiik

Tågtrafiken mellan Eskilstuna och Läggesta är inställd från måndag den 2 november till söndag den 8 november. SJ ersätter tågen med bussar, vilket innebär att restiden förlängs med cirka 30 minuter. Avstängningen är en följd av arbeten i projekt ”Kraftsamling Mälardalen” som syftar till att öka kapaciteten på Svealandsbanan.

 

Arbetspendlingen med tåg på Svealandsbanan har ökat kraftigt sedan den nya järnvägen öppnades för trafik 1997. Svealandsbanan är byggd för att klara entimmestrafik, men idag går även extratåg vid rusningstid. Detta orsakar problem med förseningar. Därför planerar Trafikverket för fler mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor.

Målet är att komma till rätta med förseningarna längs Svealandsbanan och att ge möjlighet till ökad turtäthet. I första hand göra det möjligt med halvtimmestrafik med extratåg under rusningstid.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken.

Källa: Trafikverket