Japan ställer ut i egen mässhall på InnoTrans 2012

Inför den stora internationella transportmässan InnoTrans 2012 är intresset särskilt stort för Japans paviljong. För första gången i mässans historia har ett enda land hyrt in sig på en egen hall.

Ett stort antal japanska företag kommer att presentera tekniska innovationer för järnvägssektorn. Många företag tar också tillfället i akt och lansera nya produkter eller tjänster på en mässa med så stort globalt genomslag som InnoTrans. Därför finns anledning att misstänka att något eller några företag planerar för en lansering utöver det vanliga.

Rädslan för recession och skuldkris tycks inte har påverkat InnoTrans, som i år expanderat jämfört med förra gången för två år sedan.  2010 hade mässan 2243 utställare från 45 länder.

I år har mässan fem huvudfokus: järnvägsteknik, järnvägsinfrastruktur, tunnelkonstruktion, interiörer och kollektivtrafik.