Swissrail vill sätta den schweiziska järnvägsindustrin på kartan

Michaela Stöckli, vd Swissrail Industry Association. Foto: Swissrail Industry Association

Swissrail är på plats Elmia Nordic Rail för att sätta den schweiziska järnvägsindustrin på kartan. Swissrail Industry Association är en branschorganisation för den inhemska järnvägsindustrin och medlemsföretagen täcker allt från kontaktledningar och kraftförsörjning till trafikplanering och biljettförsäljning.

 – Marknaden i Skandinavien fortsätter att växa och det finns många intressanta projekt på gång, säger Michaela Stöckli, vd, Swissrail Industry Association.

Samtidigt, säger Michaela Stöckli, står Schweiz och Skandinavien av naturliga skäl inför samma utmaningar när det gäller järnvägen – tuffa vintrar och kuperade landskap.

– Därför är vi övertygade om att vi kan erbjuda beprövade koncept och teknologi för marknaden, säger hon.

Swissrail Industry Association är en branschorganisation för den inhemska järnvägsindustrin och medlemsföretagen täcker allt från kontaktledningar och kraftförsörjning till trafikplanering och biljettförsäljning.

Det är första gången sedan 2005 som Swissrail finns med på Elmia Nordic Rail.

– Vi hoppas att mässan kan ge oss mer generell kunskap om den skandinaviska marknaden, samtidigt som vi vill komma i kontakt med de stora aktörerna. Exempelvis operatörer, entreprenörer, distributörer och sist, men inte minst, statliga myndigheter, säger Michaela Stöckli.

Länderna i Skandinavien investerar för närvarande flera miljarder svenska kronor i infrastruktur. Bara Sveriges tioåriga infrastrukturplan ligger på 522 miljarder kronor. Stora projekt som Fehmarn Bält-förbindelsen och höghastighetsbanorna i Sverige kommer att innebära stora förändringar för transportupplägget i norra Europa.

Detta gör också att Michaela Stöckli ser Elmia Nordic Rail som en viktig och nödvändig mässa.

– Generellt sett är jag övertygad om att varje stor region måste ha en egen mässa – även om Innotrans i Berlin är den ledande mässan i världen. Men alla kan inte besöka Innotrans och det är därför som Elmia Nordic Rail är en så viktig mässa, säger hon.