Fortsatta utbyggnadsplaner för Bergens spårväg

Visionsbild över sluthållplatsen i Bergens Bybane, etapp 3, stadens internationella flygplats, Flesland. Illustration: Bybanen utbyggning
Terje Simmenes, projektchef för Bergens Bybane. Foto: Bybanen utbyggning

Arbetet med Bergens spårvägsssystem ”Bybanen”, är nu inne på den tredje av totalt fyra etapper.  Den tredje etappen, som sträcker sig från Lagunen till Bergens flygplats, invigs hösten 2016. Nu planeras även en fjärde etapp mellan centrala Bergen och Fyllingsdalen, men ett nytt politiskt beslut krävs för att etappen ska bli verklighet.

Bybanen i Bergen är ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt. Banans första etapp, som sträcker sig från Bergens centrum till Nesttun, togs i trafik redan i juni 2010. Sedan projektet inleddes har en fjärde etapp tillkommit, från centrala Bergen till Haukelands universitetssjukhus och Fyllingsdalen, en sträcka på drygt tio kilometer.

En fjärde etapp planeras– I den tredje etappen, mellan Lagunen och flygplatsen Flesland, som invigs hösten 2016, har vi under våren färdigställt samtliga grundläggningsarbeten och går in i en fas med fokus på tekniska installationer. Vi anlägger bland annat signalanläggningen och gör nödvändiga installationer längs med spåren. Även i denna etapp har de komprimerade byggtiderna med flera parallella entreprenader varit en utmaning. När vi inledde etappen var målsättningen att den skulle bli klar i juli 2016, men nu har vi garderat oss genom att flytta fram det datumet med uppemot ett halvår, säger Terje Simmenes, projektchef på Bybanen.

Parallellt med etapp tre byggs även en trehundra meter lång vagnhall för fyrtio spårvagnar samt verkstad med kapacitet för framtidens spårvagnar i Bergen. En fjärde etapp befinner sig just nu på politikernas bord. Etappen blir drygt en mil lång och sträcker sig mellan centrala Bergen, stadens universitetssjukhus och Fyllingsdalen.–Bybanens fjärde etapp befinner sig just nu i en kombinerat detaljplane- och projekteringsfas, vilket spar tid i den här fasen. Om detaljplanen godkänns av Bergens kommunfullmäktige räknar vi med att kunna sätta spaden i jorden 2018.

3D-teknik effektiviserar projekteringsarbetetEtappen omfattar bland annat en tre kilometer lång tunnel, vilket är Bybanens hittills längsta tunnel. Beslut har ännu inte tagits angående hur stationen vid universitetssjukhuset ska utformas. Enligt Terje Simmenes byggs den antingen i en tunnel eller ovan jord. I anslutning till Bybanens sträckning byggs även en cykelbana, vilket underlättar för resenärer som vill kombinera cykel och spårvagn i sina dagliga resor.

–I Bybanans tredje etapp har vi använt oss av 3D-projektering i större utsträckning jämfört med andra infrastrukturprojekt. 3D-projekteringen underlättar och effektiviserar projekteringsarbetet på många sätt. Maskinförarna kan exempelvis läsa av 3D-ritningarna på bildskärmarna i sina entreprenadmaskiner. 3D-projekteringen möjliggör även mer realistiska visualiseringar av projektet, vilket i sin tur kan bidra till att spara såväl tid som pengar, avslutar Terje Simmenes.