Starkt skånskt stöd för höghastighetsjärnväg

Malmö C. Foto: Christer Wiik

Tre av fyra skåningar är positiva till höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm. Varannan skåning skulle välja tåget framför flyget oftare om restiden kortas till 2,5 timmar. Stödet är starkast bland unga vuxna. Det visar en opinionsundersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Region Skåne.

Undersökningsresultaten visar tydligt hur viktigt nya, moderna järnvägsförbindelser är för Skånes invånare och hur en sådan utbyggnad kommer att påverka både resvanor och val av boende och/eller arbetsort. Tre av fyra deltagare i opinionsundersökningen är positiva till planerna på höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm. Den grupp som är mest positiv är unga vuxna, personer mellan 18 och 29 år. Bland dem är 85 procent positiva till en satsning på höghastighetsjärnväg.

– Undersökningen visar tydligt att snabba, klimatsmarta transporter har stor betydelse för Skånes invånare. Resultaten är ett kvitto på att det finns ett brett stöd för vår regionala utvecklingsstrategi, säger Mätta Ivarsson (MP), regionråd och regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Skåningarna vill även ha bättre förbindelser mellan Malmö och Göteborg. Två av tre anser att det är viktigt att restiden mellan de två städerna kortas genom investeringar i järnvägen.

De nya Öresundsförbindelser som utreds – den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetron mellan Köpenhamn och Malmö – skulle sannolikt få stor betydelse för arbetspendlingen över sundet. Fyra av tio svarar att deras intresse för att i framtiden bo i Skåne och arbeta i Danmark, eller tvärtom, skulle öka då de nya Öresundsförbindelserna är på plats. Även här är de unga vuxna mest positiva.

– Resultatet belyser betydelsen av att främja rörlighet för människor över sundet och vidare ut i Europa, inte minst för de unga vuxnas skull, Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.