Alstom bygger ett nytt trafikledningssystem i Sverige

Alstoms Iconis Mainline kontroll- och informationssystem integrerar information, övervakning, kontroll och optimering för hela järnvägsnätet. Systemet kan också hantera trafikstörningar, förvaltning och resursfördelning. Foto: Alstom

Alstom har undertecknat ett avtal värt 650 miljoner kronor med   z Trafikverket för att leverera trafikledningssystemet Iconis. Det nya trafikledningssystemet kommer att användas i hela Sverige och är en del av ett större projekt som Trafikverket driver för att förbättra punktligheten och  kapacitetsutnyttjandet  i  järnvägsnätet . Kontraktet som löper på åtta år med möjlighet till nio års förlängning i treårsintervall, omfattar också utveckling och underhåll av systemet.

- Vi är mycket glada att vi har uppfyllt alla de krävande kommersiella och tekniska kriterierna som Trafikverket efterfrågade. Med god erfarenhet av flera europeiska trafikledningssystem i drift och det pågående signal- och trafikoptimeringsprogrammet i Danmark, stärker Alstom nu sin position som leverantör av beprövade och tillförlitliga järnvägslösningar i Sverige och Norden, säger Per Öster, vd Alstom Transport i Norden.

Iconis  är en mogen och väl beprövad produkt med flera referensprojekt i kommersiell drift. Alstoms Iconis Mainline kontroll- och informationssystem integrerar information, övervakning, kontroll och optimering för hela järnvägsnätet.