Trådlöst internet i Reginatågen

Foto: Region Örebro

Nu är det klart att länstrafiken i Region Örebro län kommer installera trådlöst internet på alla sina 23 Reginatåg. Resenärerna kommer att kunna koppla upp sig trådlöst från våren 2016 då alla sändare ska vara monterade på tågen. Det görs som en satsning att göra tåget som ett ännu mer konkurrenskraftigt resealternativ.

  - Vi vet att tåget konkurrerar med bilen och nu får tågresenären ytterligare en fördel som gör det möjligt att nyttja tiden ännu bättre under resan. Vi hoppas att det här kan locka ännu fler att prova tåget som ett alternativ i vardagsresorna, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Utöver Länstrafikens samtliga 23 Reginatåg som omfattas av det här investeringsbeslutet finns även diskussioner om att installera trådlöst internet på de fem X14-tågen.

- Vi ser att resandet har ökat mycket i Norra länsdelen, i och med denna satsning hoppas vi på att fler i södra länet hittar till tåget, säger Anders Ceder Regionråd (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.