”Satsa på Halmstad-Nässjö järnväg för fler jobb och hållbar tillväxt”

Halmstad Central. Foto: Christer Wiik

Järnvägslinjen Halmstad – Nässjö (HNJ-banan) förbinder västkusten och Halmstad med ett av landets företagstätaste områden, Gnosjöregionen. Näringslivet är starkt i kommunerna längs med HNJ-banan. Förutsättningarna för att resa och att frakta gods denna sträcka borde alltså vara god, men så är inte fallet. Underhållet på banan är eftersatt och nu hotas banan ytterligare av aviserade neddragningarna i Trafikverkets underhållsstöd. Dessutom avvecklar Trafikverkets sitt stöd på 10 miljoner årligen för persontrafiken mellan Halmstad och Värnamo fram till 2018. Därefter är risken uppenbar att trafiken med Krösatågen helt upphör. Det skriver kommunföreträdare för Halmstad, Hylte, Gislaved och Värnamo i en debattartikel.

Längs HNJ-banan finns det stora behov av upprustning och elektrifiering. En upprustad HNJ-bana  ökar och förbättrar förutsättningarna både för pendlare och för godstrafik. Genom en upprustning av banan skulle regionen få ut mesta möjliga kapacitet av befintligt järnvägsnät. Våra kommuner, Halmstad, Hylte Gislaved och Värnamo har tillsammans 169.000 invånare. Här finns såväl små som stora företag med hög kompetens och stor bredd. Kommunerna har sedan länge ett etablerat samarbete kring bland annat näringslivs och kompetensfrågor inom ramen för Entreprenörsregionen. Det finns goda möjligheter till arbete, sysselsättningsgraden ligger i topp i landet. Därtill erbjuder Högskolan i Halmstad ett stort utbud av utbildningar som bidrar till att säkerställa fortsatt arbetskrafts- och kompetensförsörjning.

Verksamheten inom hamnen i Halmstad växer i rask takt. På senaste året har containerverksamheten vuxit med 25 %. Koppling mellan hamnen och näringslivet i inlandet är påtaglig. Regionförstoringen är av stor betydelse och kan även vara avgörande för företagens vilja till fortsatt verksamhet i regionen. Med väl underhållen och utvecklad järnväg gynnas tillväxten i kommunerna. Idag väljer många näringsidkare att transportera sina varor på väg, men med en upprustad HNJ-bana kan fler transporter läggas över på järnväg. Detta är till gagn inte minst för miljön och en hållbar tillväxt.

För att lyfta frågan om HNJ-banan och dess framtid har vi därför bjudit in våra landshövdingar, riksdagspolitiker, representanter för Region Halland och Region Jönköpings län, Trafikverket, transportutförare och naturligtvis vårt näringsliv till ett samverkansmöte i Landeryd, Hylte kommun i slutet på veckan. Möjligheten att förflytta människor och gods samt möjlighet till kopplingar till ny höghastighetsbana, gör att en väl underhållen och elektrifierad HNJ-bana är lika aktuell idag som järnvägen var då den byggdes för 150 år sedan.

Carl-Fredrik Graf (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun

Ronny Löfquist (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun

Marie Johansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun

 Hans-Göran Johansson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun