Hallandstrafiken erbjuder gratisresor på Krösatågen

Krösatåget körs på HNJ-banan till och från Halmstad via Oskarström, Torup, Kinnared och Landeryd vidare in till Småland till bland annat Värnamo, Nässjö och Jönköping. Foto: Hallandstrafiken 

Nu finns möjligheten att provåka Krösatåget i Halland till arbetet, studierna eller till fritidsaktiviteterna. Gratis! Under två veckor i april går det att provåka Krösatåget på HNJ-banan och förstås med bussen till och från tågstationerna.

-Hallandstrafikens uppdrag är att öka resandet med kollektivtrafiken. Fria resor-kampanjer har visat sig vara ett väldigt bra sätt för att få nya resenärer till kollektivtrafiken. Nu provar vi det för första gången på vår del av HNJ-banan, säger Yasmine Möllerström Henstam, Hallandstrafikens kommunikationschef.

Trafiken på HNJ-banan har utökats till sju turer per dag till och från Halmstad och in mot Småland. 
-Vi jobbar nu på att bland annat försöka förstärka helgtrafiken och att justera tidtabellerna så att t.ex. arbetspendlingen ska fungera ännu bättre, säger Yasmine Möllerström Henstam.

Erbjudandet om Fria resor skickas ut i dagarna till halländska hushåll längs HNJ-banan och till Hyltebruk. Sammanlagt kommer drygt 3 300 hushåll att erbjudas möjlighet att provåka gratis. 
-Alla som får erbjudandet i brevlådan kan sen göra en enkel ansökan om ett Friaresor-kort på vår hemsida. Sedan skickar vi ut resekortet som ger fria resor på HNJ-banan mellan den 9 och 22 april, säger Yasmine Möllerström Henstam.